Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos: 2018.05.25.

1. Bevezetés
A Datahouse Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Datahouse Kft, mint adatkezelő és adatfeldolgozó, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A Datahouse Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit.

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: DATAHOUSE Kft.
Székhely: 1171 Budapest, Lemberg utca 80.
Telephely: 1171 Budapest, Óvónő utca 52.
Weblap: www.carinfo.hu, www.carinfoeu.com
Kapcsolattartó: Bisztriánszky István
Telefon: +36 1 253 0030
E-mail: data@datahouse.hu

2. Adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
A Datahouse Kft. tevékenysége során az alábbi célokból és jogalapok alapján kezel személyes adatokat:

2.1. Felhasználók
A kezelt adatok a Datahouse Kft. által szolgáltatott adatok, elemzések, kimutatások szerződés alapján történő teljesítéséhez szükségesek.
A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
Az adatkezelés időtartama: A szerződés utolsó teljesítésétől számított 1 év.

2.2. Kapcsolattartók
A kezelt adatok a Datahouse Kft. szolgáltatásainak nyújtásához szükséges alapadatok beszerzéséhez, szerződésekhez, azok előkészítéséhez, végrehajtásához, számlázásához és lezárásához szükségesek.
A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek. Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.
Az adatkezelés időtartama: a szerződés utolsó teljesítésétől számított 8 év.

2.3. E-mail és adatlap kitöltésével érkezett megkeresések
A kezelt adatok a Datahouse Kft. szolgáltatásainak tartalmával kapcsolatos információk és teszt hozzáférések nyújtásához szükségesek. Amennyiben nem a szolgáltatások témakörében érkeznek megkeresések, a megküldött adatok azonnal törlésre kerülnek.
A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.
A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés előkészítéséhez szükséges
Az adatkezelés időtartama: A szükséges mértékű kommunikáció lezártát követően 6 hónap.

2.4. Számlázással és szerződéssel kapcsolatos személyes adatok
A Datahouse Kft. tevékenységét általában jogi személyek részére biztosítja, így az ezzel kapcsolatos pénzügyi és jogi bizonylatok nem tartalmaznak személyes adatot. Amennyiben mégis személyes adatok kezelésére kerülne sor:
A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
Az adatkezelés időtartama: A szerződés utolsó teljesítésétől számított 8 év.

3. Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatfelvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Datahouse Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. Adatfeldolgozás
A DATAHOUSE Kft. tevékenysége végzéséhez alvállalkozókat vesz igénybe. Az alvállalkozók a szerződéskötéshez és szolgáltatások nyújtásához szükséges kapcsolattartás és technikai támogatás érdekében a felhasználók adataihoz hozzáférhetnek.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között írásbeli szerződés szabályozza az adatfeldolgozó által használható adatok körét és célját, és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét. Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek. Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.

Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.
Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

Az Ön személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkező Adatfeldolgozók aktuális adatait kérésére közöljük. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

5. Szerver naplózás
A carinfo.hu és carinfoeu.com weblapok meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a regisztrált felhasználók tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének IP címe.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a Datahouse Kft-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

6. Cookie (süti) kezelés
A sütik (cookie) olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A sütiket széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából.
A sütik lehetnek „állandó" vagy „ideiglenes" sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, azok a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek.

A carinfo.hu és carinfoeu.com portálok által tárolt sütik

Süti megnevezése Süti név a böngészőben Leírás Élettartam
Böngésző támogatás CISESSION A szükséges sütik segítik a weboldalak használatát olyan alapfunkciók, mint például az oldalak navigálása és a webhelyek biztonságos területeihez való hozzáférés engedélyezéséhez. A weboldal nem működhet megfelelően ezen süti nélkül session lejárat
Google Analytics __utma, __utmb, __utmc, __utmt, _utmz, _utm.gif A fenti sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a portált. Minden információ (böngésző használat, új látogatók száma, stb.) névtelenül kerül összegyűjtésre és elküldésre a google analytics szerverre azzal a céllal, hogy javítani tudjunk a weboldal által nyújtott szolgáltatásokon. Mivel az általunk kezelt adatokhoz az IP cím ismerete nem szükséges, így azokat anonimizáltuk. Google Analytics süti használat a web oldalakon
A süti információk elfogadása ACCEPTED_COOKIES A sütikre vonatkozó elfogadási információt tartalmazó és így az értesítő üzenetet megjelenítő panel megjelenítéséért felelős süti. 1 év

Sütik blokkolása, törlése
Amennyiben a jelen honlap által használt Sütiket blokkolni vagy törölni kívánja, úgy kérjük, használja a böngészője által kínált beállításokat. A böngésző-beállítások megfelelő kezeléséről a Böngésző-beállítások módosítása pontban talál bővebb információt.
Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben a jelen honlap által használt Sütik blokkolásra vagy törlésre kerülnek, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek mindaddig, amíg a Sütik használta ismételten nem kerül engedélyezésre.

Böngésző-beállítások módosítása
További információ a Sütikről általában, illetve a Sütik használatáról és azok törléséről, blokkolásáról, illetve a Google Analytics által használt Sütikről és azok törléséről, blokkolásáról.

7. Adatbiztonság
Tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk, és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

A jogosulatlan hozzáférés megakadályozására hozzáférést csak a Datahouse Kft. tud engedélyezni, illetve beállítani. A belépés felhasználónévvel és jelszóval történik, amelyből az utóbbit visszafejthetetlen módon tárol a rendszerünk. Belépés után mindenki csak a saját tárolt adatai láthatja a rendszerben, így a tömeges adatlopás ezen a felületen nem végezhető. A külső hozzáférés megakadályozása érdekében a rendszert tűzfalak védik.
Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében biztonsági mentéseket hajtunk végre

A Datahouse Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszer- megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A weboldalaink a Google reCAPTCHA módszerét alkalmazzák, hogy beazonosítsák a csalásjellegű tevékenységeket. A reCAPTCHA használatát a Google Adatvédelmi szabályzata és a Használati feltételek szabályozzák.

8. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

8.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog
Ön a bevezetőben megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról:

Az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

8.2. A helyesbítéshez való jog
Ön a bevezetőben megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy cégünk módosítsa valamely személyes adatát (például, bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy egyéb tárolt adatait). Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

8.3. A törléshez való jog
Szintén a bevezetőben említett elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a tárolt adatainak törlését, azonban figyelembe kell vennie az alábbiakat:
Adatainak használatát az Önt foglalkoztató szervezettel kötött szerződéses kapcsolat szabályozza
Amennyiben Ön az adatai törlését kéri, úgy arról az érintett szerződés aláíróit tájékoztatjuk az adattörlés tényéről.
Törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály a cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, hogy a számlázáshoz kapcsolódó adatokat a jogszabályban megadott határidőig kötelesek vagyunk kezelni.
Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

8.4. A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a cégünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmét a cégünk jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét cégünk ne törölje. Ekkor a hatóság megkereséséig a cégünk tovább tárolja az Ön kérelmét - amely személyes adatnak minősül - ezt követően törli az adatokat. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

8.5. A tiltakozáshoz való jog
Ön megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Ön személyes adatát cégünk közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a cégünk a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait hírlevelek küldése céljából felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a számlázás során kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait.

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult Ön bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.

A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel. Ön a NAIH-val a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen tudja a Hatóságot elérni, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen keresheti. Az érintett jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.